COMERCIAL MITSUBISHI ELECTRIC, Mitsubishi Electric