COMERCIAL MITSUBISHI ELECTRIC, Mitsubishi Electric: 9000 Btu.