COMERCIAL MITSUBISHI ELECTRIC, Mitsubishi Electric: 36000 Btu