COMERCIAL MITSUBISHI ELECTRIC, Mitsubishi Electric: 12000 Btu